Endüstriyel Tasarım Tescili, ürünlerin görsel yönlerinin korunması için yapılan bir başvurudur. Bu süreç, ürünün özgün renk, şekil, doku ve malzeme gibi özelliklerinin tescil edilerek korunmasını amaçlar.

Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Endüstriyel tasarım tescili başvurusu için gerekli adımlar şunlardır:

  1. Temel Bilgiler: Başvuruyu yapan gerçek ya da tüzel kişinin adı, soyadı, kimlik numarası, adres, iletişim bilgileri ve tüzel kişilik için şirket unvanı, vergi dairesi ve numarası.

  2. İmzalı Başvuru Formu: Başvuruyu yapan kişi veya şirket adına doldurulmuş ve imzalanmış resmi başvuru formu.

  3. Vekaletname: Eğer başvuru bir vekil tarafından yapılıyorsa, gerekli vekaletname.

  4. İmza Sirküsü: Başvuru sahibinin imza örneklerini içeren belge.

  5. Rüçhan Talebi: Eğer varsa, rüçhan hakkına dair belgeler.

  6. Görsel Malzemeler: Tescillenmek istenen tasarımın fotoğraf veya çizimlerini içeren belgeler.

  7. Tasarım Tescil Ücreti: Türk Patent Enstitüsü tarafından belirlenen tescil ücretinin ödenmesi.

Başvuru sonrasında ürün, uygunluk açısından incelenir ve sicile kaydedilir. İtiraz olmaması durumunda tasarım tescili genellikle 6 ila 12 ay içinde tamamlanır. İtiraz olması durumunda süreç uzayabilir.

Tasarım Korumasının Geçerliliği Ne Kadardır?

Tescillenen bir tasarımın koruması başvuru tarihinden itibaren 5 yıl sürelidir ve bu süre beşer yıllık dönemlerde yenilenerek toplamda 25 yıla kadar uzatılabilir.

Endüstriyel Tasarım Tescili Ücretleri

Tasarım tescil ücretleri, Türk Marka ve Patent Kurumu'nun resmi web sitesinde belirtilir ve zamanla değişiklik gösterebilir. Güncel ücret bilgileri için kurumun web sitesini ziyaret etmek gereklidir.

Tasarım Tesciline İtiraz

Tasarım tesciline, yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde itiraz edilebilir. İtirazlar, Türk Patent Enstitüsü'ne yapılarak, gerekçeleriyle beraber açıkça belirtilmelidir. İtiraz edilen tasarımlar Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilir ve itirazın yazılı olarak ibraz edilmesi gerekmektedir. Yasal itiraz süresi geçtikten sonra adli yollarla itiraz mümkündür.

BUNU YAPMAYA HAZIR MISINIZ?
Hadi işe koyulalım
Ne arıyorsunuz ? Markanızı Geleceğe Taşıyın: Güvenli Tescil, Kalıcı Koruma, Profesyonel Hizmet.
İletişim