Tasarım tescil sürecinde, tasarımın hak sahibinin bilgilerinde meydana gelen değişikliklerin resmi olarak kaydedilmesi önemlidir. Bu süreçte gerçekleştirilebilecek işlemler, tasarımın kullanım ve yönetiminde önemli rol oynar. Hak sahibi bilgi değişikliği, tasarımın devri, miras yoluyla geçişi, lisans verilmesi gibi işlemler bu kapsamda değerlendirilir.

Tasarım Hak Sahibi Bilgi Değişikliği İşlemleri

 1. Lisans: Tasarımın başka bir kişi veya kurum tarafından kullanılmasına izin verilmesi.

 2. Devir: Tasarımın başka bir kişi veya kuruma tamamen veya kısmen devredilmesi.

 3. Birleşme, Bölünme ve Ayni Sermaye Koyma Borcu: Şirketlerin birleşme, bölünme veya sermaye koyma işlemleri sırasında tasarımın durumu.

 4. Miras Yoluyla İntikal: Tasarımın miras yoluyla başka bir kişiye geçişi.

 5. Rehin: Tasarımın teminat olarak kullanılması.

 6. Unvan veya Tür Değişikliği: Hak sahibinin adının veya şirket türünün değişmesi.

 7. Adres Değişikliği: Hak sahibinin adres bilgilerinin güncellenmesi.

 8. Hataların Düzeltilmesi: Tasarım kaydında mevcut hataların düzeltilmesi.

Miras Yoluyla İntikal ve Devir İşlemleri için Gerekli Belgeler

 • Miras Yoluyla İntikal İçin:

  • Talep formu
  • Mirasçılık belgesi veya noter tarafından onaylanmış örneği
  • Yabancı dildeki belgelerin yeminli tercüme edilmiş Türkçe örnekleri
  • Ücretin ödendiğini gösterir belge
 • Devir İçin:

  • Talep formu
  • Ücretin ödendiğini gösterir bilgi
  • Devir sözleşmesi ve tasarım tescil numarası
  • Yabancı dildeki belgelerin yeminli tercüme edilmiş Türkçe örnekleri

Devir İşleminin Detayları

 • Kısmi devirlerde, devredilen tasarımlar için ayrı bir dosya oluşturulur ve yeni bir tasarım tescil numarası verilir.
 • Devir işlemi sonrası, tasarım tescil belgesi düzenlenir ve ilk tescil tarihi ile birlikte sicile kaydedilir.
 • Birden fazla tasarımın tek bir sözleşme ile devri mümkündür.

Bu işlemler, tasarım tescil sürecinin doğru yönetilmesini ve

tasarım haklarının güncel ve doğru bir şekilde kaydedilmesini sağlar. Tasarım tescil belgelerindeki bilgilerin güncel tutulması, hak sahiplerinin haklarını korumasında ve yasal işlemlerde önemli bir rol oynar. Özellikle ticari faaliyetlerde, tasarım haklarının doğru bir şekilde yönetilmesi, hukuki sorunların ve anlaşmazlıkların önlenmesinde kritik öneme sahiptir.

Tasarım tescil işlemleri ve hak sahibi bilgi değişiklikleri, tasarımın ticari değerini ve yasal koruma düzeyini doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle, tasarım haklarının yönetimi ve devri gibi işlemler, alanında uzman kişiler tarafından dikkatli bir şekilde yönetilmelidir. Tasarım tescili ve ilgili tüm işlemler, tasarımın yaratıcısı ve kullanıcıları için önemli haklar ve sorumluluklar içerir. Bu süreçlerin, ilgili yasal prosedür ve düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmesi, tasarımın etkin ve adil bir şekilde korunmasını sağlar.

BUNU YAPMAYA HAZIR MISINIZ?
Hadi işe koyulalım
Ne arıyorsunuz ? Markanızı Geleceğe Taşıyın: Güvenli Tescil, Kalıcı Koruma, Profesyonel Hizmet.
İletişim