Giriş

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Türkiye'de kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve gizliliğinin sağlanması için temel hukuki çerçeveyi belirlemiştir. Bu kanun, bireylerin kişisel verilerini koruma altına almak ve veri işleyen kurumlar için yükümlülükler getirmek amacıyla oluşturulmuştur.

KVKK'nın Temel İlkeleri

KVKK, veri koruma ve gizliliğini sağlamak için bir dizi temel ilkeye dayanır:

KVKK Uygulama ve Yaptırımlar

KVKK, Türkiye sınırları içinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve kişisel veri işleyen kuruluşları kapsar. KVKK'ya aykırı davranışlar, ciddi para cezaları ve hukuki yaptırımlara yol açabilir.

Kişisel Veri Hakları

KVKK, bireylerin kişisel verileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlar:

KVKK'nın Global ve Yerel Etkisi

KVKK, Türkiye'de veri koruma ve gizlilik standartlarını yükseltmiştir ve AB'nin GDPR'ı gibi uluslararası düzenlemelerle paralellik göstermektedir. Bu durum, yerel ve uluslararası işletmelerin Türkiye'deki operasyonlarını gözden geçirmelerini ve uyuma geçmelerini gerektirmektedir.

KVKK, Türkiye'deki bireylerin kişisel verilerinin korunmasını sağlayarak, dijital çağda veri güvenliği ve gizliliğine yönelik önemli bir adım atmıştır. Şirketler ve kurumlar için KVKK'ya uyum, sadece yasal bir gereklilik değil, aynı zamanda müşteri ve bireylerin güvenini kazanmanın bir yolu olarak görülmelidir.

BUNU YAPMAYA HAZIR MISINIZ?
Hadi işe koyulalım
Ne arıyorsunuz ? Markanızı Geleceğe Taşıyın: Güvenli Tescil, Kalıcı Koruma, Profesyonel Hizmet.
İletişim