Tasarım tescil devir işlemi, bir tasarımın mülkiyet haklarının bir kişi veya kurumdan diğerine aktarılmasını sağlayan hukuki bir süreçtir. Bu süreç, tasarım tescil belgesine sahip olan kişilerin, tasarımlarını başkalarına devretmelerini ve bu sayede tasarım üzerindeki haklarını başkasına aktarmalarını mümkün kılar. Bu işlem, genellikle tasarımın ticari değerinin gerçekleştirilmesi veya sahiplik değişikliklerinin yasal olarak kaydedilmesi amacıyla yapılır.

Tasarım Tescil Devir İşlemi Nasıl Gerçekleşir?

 1. Sözleşme Hazırlanması: Devir işlemine taraf olan taraflar, tasarım tescili devir sözleşmesini hazırlarlar. Bu sözleşmede tasarımların isimleri, tasarım numaraları ve devir işlemiyle ilgili mali şartlar açıkça belirtilmelidir.

 2. Sözleşmenin İmzalanması ve Ücret Ödenmesi: Taraflar tarafından imzalanmış sözleşmenin ardından, devir işlemi için belirlenen ücret ödenmelidir.

 3. Türk Patent ve Marka Kurumu’na Başvuru: Sözleşme ve gerekli belgelerle birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu’na devir işlemi için başvurulur.

Gerekli Belgeler

 • Tasarım tescil belgesinin aslı
 • Harç bedelinin ödendiğine dair dekont
 • Devir işlemi vekil tarafından yapılıyorsa, vekaletname
 • Tasarım tescil devir sözleşmesi
 • Eğer devir işlemi yabancı kişilerle ilişkili ise, sözleşmenin noter onaylı Türkçe çevirisi

Tasarım Tescil Devrinin Geçerliliği

Tasarım tescil devri işlemi, yukarıda belirtilen adımların tamamlanmasının ardından Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelenir ve onaylanır. Onaylanan devir işlemi, resmi bülten’de yayımlanarak taraflara ve ilgili üçüncü kişilere duyurulur. Bu işlemler tamamlandığında, tasarım

tescil devri resmi olarak tamamlanmış olur ve tasarımın yeni sahibi, tasarım üzerindeki tüm hakları kullanma yetkisine sahip olur.

Tasarım Tescil Devrinin Önemi

 • Hukuki Güvence: Tasarım tescil devri, tasarımın yeni sahibine tasarım üzerindeki tam hakları verir ve bu hakları hukuki olarak korur.
 • Ticari Değerin Gerçekleştirilmesi: Tasarım tescil devri, tasarımın ticari değerini başka bir kişi veya kuruma aktarmak için kullanılabilir.
 • Yasal Kayıtların Güncellenmesi: Tasarımın sahipliğindeki değişikliklerin resmi olarak kaydedilmesi, ileride oluşabilecek anlaşmazlıkları önler.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Detaylı Sözleşme: Devir sözleşmesinin her iki taraf için adil ve açık şartlar içermesi önemlidir.
 • Resmi Prosedürler: Türk Patent ve Marka Kurumu’nun belirlediği resmi prosedür ve gerekliliklerin eksiksiz yerine getirilmesi gerekmektedir.
 • Doğru Bilgilendirme: Tasarım tescil belgesi ve diğer belgelerin doğru ve güncel bilgiler içermesi önemlidir.
BUNU YAPMAYA HAZIR MISINIZ?
Hadi işe koyulalım
Ne arıyorsunuz ? Markanızı Geleceğe Taşıyın: Güvenli Tescil, Kalıcı Koruma, Profesyonel Hizmet.
İletişim