Gizlilik Sözleşmesi

Taraflar:

 1. Kayıt Ofisi:

  • Ünvanı: Veri Marka
  • Yetkili Vekil: Av. Tuba Karaman
 2. Karşı Taraf:

  • Adı Soyadı / Ticari Ünvan: 
  • Yetkili Kişi: 

Amaç:

Bu Gizlilik Sözleşmesi ("Sözleşme"), Taraflar arasındaki işbirliği kapsamında paylaşılan gizli bilgilerin korunması amacıyla düzenlenmiştir.

Gizli Bilgiler:

Bu Sözleşme kapsamında, her iki Taraf tarafından paylaşılan ve işbu Sözleşme ile koruma altına alınan ticari sırlar, iş stratejileri, teknik bilgiler, müşteri listeleri, finansal bilgiler ve benzeri bilgilerdir.

Gizlilik Yükümlülükleri:

 1. Taraflar, gizli bilgilerin üçüncü şahıslarla paylaşılmaması ve sadece işbu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda kullanılması hususunda mutabık kalmışlardır.
 2. Gizli bilgiler, yalnızca gerekli personel tarafından erişilebilir olacak ve bu bilgilere erişimi olan personel, gizlilik yükümlülüklerine uymakla sorumludur.
 3. Taraflar, gizli bilgileri korumak için makul özen göstereceklerdir.

Süre:

Bu Sözleşme, imza tarihinden itibaren [belirli bir süre] yıl süreyle geçerli olacaktır.

Yasal Uyumluluk ve Uyuşmazlıklar:

Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak hazırlanmıştır ve taraflar arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlık, Türk mahkemelerinin yargı yetkisine tabidir.

BUNU YAPMAYA HAZIR MISINIZ?
Hadi işe koyulalım
Ne arıyorsunuz ? Markanızı Geleceğe Taşıyın: Güvenli Tescil, Kalıcı Koruma, Profesyonel Hizmet.
İletişim