Marka Tescil Başvurusunun Yapıldığı Yer ve Süreci

Marka tescil başvurusu, bir işletmenin kimliği ve marka haklarının korunması için hayati öneme sahiptir. Bu başvurunun doğru yapılması, markanın hukuki olarak korunması ve tescillenmesi açısından kritik öneme sahiptir.

Marka Tescil Başvurusu Nereye Yapılır?

Marka tescil başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılır. Bu kurum, marka tescili işlemlerini, ürün patentlerini, coğrafi işaretlerin, tasarımların ve diğer sınai mülkiyet haklarının korunmasını sağlar.

Marka Tescili Başvuru Süreci

  1. Marka Araştırması: Marka tescili süreci, öncelikle marka araştırmasıyla başlar. Bu aşamada, aynı veya benzer isimli başka bir markanın olup olmadığı araştırılır. Araştırma, marka sınıflarını da içermelidir.

  2. Başvuru Formunun Doldurulması: Marka başvurusu sırasında, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun istediği evraklar online sisteme yüklenir. Bu evraklar genellikle marka örneği, marka tescili alınmak istenen mal veya hizmet listesi, ortaklık durumu belgesi, ödeme dekontları gibi belgelerdir.

  3. Başvurunun İncelenmesi: Başvuru, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından şekil ve benzerlik incelemesine tabi tutulur.

  4. Resmi Marka Bülteninde Yayımlanma: Başarılı bir şekil ve benzerlik incelemesinden sonra, marka resmî marka bülteninde yayımlanır. Bu süreç, markaya itirazların yapılmasına açık bir dönemdir.

  5. Tescil ve Sicile Kayıt: İtiraz olmaması durumunda, marka tescil aşamasına geçilir. Belirlenen harç ödendikten sonra marka tescili tamamlanır ve marka sicile kaydedilir.

Marka Tescili Alınması

Marka tescili alınması için, başvuru sahibinin tam ve doğru bilgileri ile başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Başvuru, marka vekilleri aracılığıyla da yapılabilir ve bu, sürecin daha sağlıklı ilerlemesini sağlayabilir.

Marka Tescili Yenileme

Marka tescili, 10 yıllık bir koruma süresi sağlar. Bu sürenin sonunda, marka sahibi markanın tescilini yenilemek için yeniden başvurmalı ve ilgili harç ödemesini yapmalıdır.

Önemli Notlar

Tüm bu süreçler, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun rehberliği ve denetimi altında gerçekleştirilir. Marka tescil süreci, markanın hukuki korunması ve gelecekteki hak ihlallerine karşı güvence sağlaması açısından büyük önem taşır.

BUNU YAPMAYA HAZIR MISINIZ?
Hadi işe koyulalım
Ne arıyorsunuz ? Markanızı Geleceğe Taşıyın: Güvenli Tescil, Kalıcı Koruma, Profesyonel Hizmet.
İletişim