Marka Tescil Sınıflarının Önemi ve Seçimi

Marka Tescil Sınıflarının Rolü Marka tescil sürecinde, marka sınıfları kritik bir rol oynamaktadır. Bu sınıflar, ürünler ve hizmetler için sektörel bazda ayrılmış kategorileri temsil eder. Bir markanın doğru marka sınıfına atanması, tescil başvurusunun başarısı için hayati önem taşır. Yanlış bir sınıflama, başvurunun reddedilmesine yol açabilir. Bu nedenle, marka sınıflarının belirlenmesinde uzman görüşü almak, başarı şansını artırır.

Marka Araştırması ve Sınıf Sorgulaması Marka araştırması, tescil işlemi sırasında yapılması gereken temel adımlardandır. Bu aşamada, hedeflenen marka sınıfları içinde benzer veya aynı isimli markaların olup olmadığı incelenir. Marka araştırması, potansiyel riskleri belirleyerek markanın gelecekteki güvenliğini sağlar.

Marka Tescil Sınıfları Anlamı ve İçeriği Toplam 45 sınıftan oluşan marka tescil sınıfları, mallar ve hizmetler için ayrı kategoriler içerir. 34. sınıfa kadar olanlar genellikle mallar için, 35. sınıftan 45. sınıfa kadar olanlar ise hizmetler için ayrılmıştır. Bu sınıflandırma, başvuru sürecinde markanın faaliyet alanını doğru yansıtmak için önemlidir.

Doğru Marka Sınıfı Seçimi Nasıl Yapılmalıdır? Marka sınıflarını seçerken, hem mevcut ürün ve hizmetler hem de gelecekteki planlar göz önünde bulundurulmalıdır. Uzmanlar, markanın kapsamlı bir koruma altına alınmasını sağlamak için doğru sınıflandırmada rehberlik ederler. İleriye dönük stratejik planlama, marka tescil sürecinin aksamadan ilerlemesini sağlar.

NACE Kodları ve Marka Sınıfları Arasındaki Fark Marka NACE kodları, markanın faaliyet gösterdiği sektörü ifade eden harf ve sayılardan oluşur. Bu kodlar, marka sınıflarıyla karıştırılmamalıdır. Marka sınıfları, tescil için seçilen ürün veya hizmet kategorilerini temsil ederken, NACE kodları ise sektörel faaliyet alanlarını belirtir.

Marka Sınıfları Listesi

1.SINIF

2.SINIF

3.SINIF

4.SINIF

5.SINIF

6.SINIF

7.SINIF

8.SINIF

9.SINIF

10.SINIF

11.SINIF

12.SINIF

13.SINIF

14.SINIF

15.SINIF

16.SINIF

17.SINIF

18.SINIF

19.SINIF

20.SINIF

21.SINIF

22.SINIF

23.SINIF

24.SINIF

25.SINIF

26.SINIF

27.SINIF

28.SINIF

29.SINIF

30.SINIF

31.SINIF

32.SINIF

33.SINIF

34.SINIF

35.SINIF

36.SINIF

37.SINIF

38.SINIF

39.SINIF

40.SINIF

41.SINIF

42.SINIF

43.SINIF

44.SINIF

45.SINIF

NACE KODLARI

BUNU YAPMAYA HAZIR MISINIZ?
Hadi işe koyulalım
Ne arıyorsunuz ? Markanızı Geleceğe Taşıyın: Güvenli Tescil, Kalıcı Koruma, Profesyonel Hizmet.
İletişim