Tasarım tescili, bir ürünün görsel özelliklerinin yasal olarak korunması için yapılan resmi bir işlemdir. Bu işlemle, tasarım sahibi, tasarımını taklit edilmesine veya izinsiz kullanılmasına karşı koruma altına alır. Bu içerikte, tasarım tescilinin önemi, alınması gereken şartlar ve tasarım tescilinin sona erme koşulları gibi konular ele alınmıştır.

Tasarım Tescilinin Önemi

 • Hukuki Koruma: Tasarım tescili, tasarım sahibine yasal bir koruma sağlar. Bu, tasarımın başkaları tarafından izinsiz kullanılmasını engeller.
 • Fikri Mülkiyet Haklarının Güvencesi: Tasarım sahibi, tescilli tasarım üzerinde tam kontrol ve hak sahibi olur.
 • Piyasada Rekabet Avantajı: Tescilli bir tasarım, piyasada benzer ürünlerden ayırt edilir ve rekabet avantajı sağlar.

Tasarım Tescili Nasıl Alınır?

Tasarım tescili almak için tasarımın yeni, ayırt edici ve ticari değere sahip olması gerekmektedir. Bu süreç, genellikle bir tasarım tescil başvurusu ile başlar ve Türk Patent ve Marka Kurumu veya ilgili ulusal kurum tarafından değerlendirilir.

Tasarım Tescilinin Sona Erebilme Durumları

 • Sürenin Dolması: Her tasarım tescilinin belirli bir süresi vardır ve bu süre sonunda yenilenmesi gerekir.
 • Tescilin Yenilenmemesi: Tescil süresi dolduğunda yenilenmeyen tasarımların tescilleri sona erer.
 • Hak Sahibinin Vazgeçmesi: Tasarım tescil sahibi, istediği zaman tescilinden vazgeçebilir.

Tasarım Tescili Üzerinde Yapılabilecek İşlemler

 • Lisans Verme: Tasarım sahibi, başkalarına lisans vererek tasarımını kullanma hakkı verebilir.
 • Devir: Tasarım tescili, başka bir şahıs veya şirkete devredilebilir.
 • Miras: Tasarım tescili, miras yoluyla baş

kasına geçebilir. Bu durumda, mirasçılık belgesi gibi ilgili belgelerle Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapılması gerekir.

 • Unvan ve Tür Değişikliği: Tasarım tescil belgesi üzerindeki unvan veya tür değişiklikleri, ilgili belgelerle resmi olarak yapılabilir.

 • Adres Değişikliği: Tasarım sahibinin adres değişikliği, ilgili form ve belgelerle Türk Patent ve Marka Kurumu'na bildirilmelidir.

 • Hataların Düzeltilmesi: Belgedeki herhangi bir hata, doğru belgelerle düzeltilebilir.

Bu süreçler, tasarım sahibinin haklarını korumak ve tasarım tescilinin güncel tutulmasını sağlamak için önemlidir. Ayrıca, tasarım tescilinin ticari değerini ve fikri mülkiyet korumasını etkin bir şekilde yönetmek için bu işlemlerin doğru ve zamanında yapılması gerekmektedir. Tasarım tescili, yaratıcı çalışmaların korunmasında ve yenilikçiliğin teşvik edilmesinde önemli bir rol oynar. Bu nedenle, tasarım sahiplerinin bu hakları ve süreçleri iyi anlamaları ve gerektiğinde profesyonel destek almaları önerilir.

BUNU YAPMAYA HAZIR MISINIZ?
Hadi işe koyulalım
Ne arıyorsunuz ? Markanızı Geleceğe Taşıyın: Güvenli Tescil, Kalıcı Koruma, Profesyonel Hizmet.
İletişim